OBNOVA CESTE LOKA PRI MENGŠU - DOBENO

Občina Mengeš je v mesecu avgustu pričela z obnovo dela občinske ceste Loka pri Mengšu – Dobeno.
Cestišče bo obnovljeno v dolžini cca 1,1 km . Cestišče bo po celotni dolžini razširjeno in v celoti preplasteno . Prav tako se bo z odstranitvijo nekaterih dreves in brežine na treh nevarnih ovinkih v spodnjem delu povečala preglednost in s tem varna vožnja tako za voznike, kot tudi za veliko število kolesarjev, ki uporabljajo to cesto.