Obnova ceste na Dobeno

Na Dobenu bo še v letošnji gradbeni sezoni obnovljen vsaj del ceste na spodnjem Dobenu

Občina Mengeš je v poletnih mesecih pridobila vsa potrebna dovoljenja in projekt ter sredstva za gradnjo – rekonstrukcijo  kratke, a tehnično izredno zahtevne ceste na Dobenu. Predvideno je, da se bo najprej gradilo tehnično zahtevnejši del ceste, ki se bo po končani gradnji zavaroval tudi z mrežami sidranimi v skalo. Na celotni dolžini ceste v dolžini, skoraj 330 m, ki bo z muldo in bankino široka 3,5 m, bo urejeno še izogibališče in odvodnjavanje, zgrajena javna razsvetljava ter zamenjan vodovod s hišnimi priključki. Ocenjena projektantska vrednost 1. faze je 101.934,95 EUR, vrednost druge faze pa 156.853,34 EUR, obe bosta financirani s Proračuna občine Mengeš. Za zamenjavo vodovoda in hišnih priključkov na območju gradnje pa so sredstva zagotovljena v proračunu JKP Prodnik iz omrežnin. 
 
Cesta v naselju od studenca naprej  je zelo strma in v slabem stanju, zato se je Občina Mengeš odločila za obnovo cestišča. Kljub kratkemu odseku, skupaj 330 m, je projektant zaradi tehnično zahtevne izvedbe, predlagal obnovo v dveh fazah. V 1. fazi se bo obnavljal najbolj strm del ceste.   Na občini upajo, da bo 2. faza zaključena v prihodnjem letu.
Poleg obnove cestišča z dodatnim utrjevanjem, se bo uredilo tudi odvodnjavanje, ki je sedaj urejeno s 4 cestnimi požiralniki. Z novozgrajeno muldo in bankino bo celotno cestišče široko 3,5 m, za srečanja pa bo urejeno tudi izogibališče. Bankine bodo v določenih delih imele tudi odbojno ograjo. Zelo pomemben del obnove ceste bo tudi gradnja javne razsvetljave, na celotni dolžini ceste.
 
Občina Mengeš je z JKP Prodnikom dosegla dogovor, da se bo na območju obnovitvenih del zamenjal tudi vodovod s hišnimi priključki. Ob zaključku del bo izvajalec ustrezno navezal dostope na obnovljeno cesto ter izvedel grobo in fino planiranje nabrežin v delih, kjer bo poseg vanje potreben. Cesta v naselju Dobeno, od studenca naprej  bo tako urejena po veljavnih predpisih in standardih ter bo zagotavljala višjo prometno varnost.