OBNOVA VODOVODA NA DALMATINOVI ULICI KONČANA

Dne 6.6.2017 je podjetje Prodnik d.o.o. končalo z obnovitvenimi deli vodovoda na Dalmatinovi ulici. Položenih je bilo 500 m novih cevi in zamenjani vsi hišni priključki. Nov vodovod je sedaj povezan z obstoječim na Trubarjevi cesti. Med podjetjem Prodnik d.o.o. in pogodbenim izvajalcem PRENOVA - GRADBENIK d.o.o., je bil dne 6.6.2017 narejen tudi prevzemni zapisnik.