OBVESTILO DIJAKOM IN ŠTUDENTOM O PRODAJI SUBVENCIONIRANIH VOZOVNIC - IJPP VOZOVNICE ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Predprodaja vozovnic se bo začela 21.8.2017.
Občinske subvencije:
Dijake in študente s stalnim prebivališčem v občinah: Kamnik, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče obveščamo, da bo tudi letos subvencijo, ki jo občine nudijo dijakom in študentom, možno uveljavljati samo na prodajnih mestih družbe Kam-bus: AP Kamnik in poslovalnica Alpetour v Domžalah. Subvencija bo obračunana pri nakupu vozovnice. Dijaki in študenti, ki pa bodo vozovnico kupili na ostalih prodajnih mestih, pa lahko subvencijo uveljavijo naknadno in sicer v mesecu v katerem so kupili vozovnico.

 Novost – SPLETNA VLOGA
Na spletni strani e-UPRAVA bo zagotovljena spletna vloga s katero bodo upravičenci zaprosili za odobritev subvencioniranega prevoza. Spletna vloga je povezana z uradnimi evidencami MNZ in MZIŠ (centralnim registrom prebivalstva in evidencama udeležencev izobraževanja v srednjih šolah , višjih in visokih šolah) tako, da se bodo podatki v vlogo avtomatsko prenesli in se bo avtomatsko preveril tudi status. To pomeni, da upravičencu ne bo treba pridobiti potrdila o vpisu in oddajati pisne vloge.
V primeru, da bo subvencioniran prevoz potrjen, bo upravičenec dobil številko vloge, ki bo pogoj za prodajo vozovnice. Vloga bo zapisana v sistemu IJPP (v evidenci subvencioniranih vozovnic). Na prodajnem mestu se bo vloga aktivirala s številko in se bo prodala vozovnica.
Za vse, ki so imeli odobreno subvencionirano vozovnico v šolskem letu 2016/2017 in se ne spreminjajo podatki o bivanju in šoli, se bo lahko aktivirala vloga iz preteklega leta.