Obvestilo gospodarskim družbam v občini Mengeš

Obvestilo gospodarskim družbam v občini Mengeš
 
Glede na precejšnje povpraševanje po zaščitnih sredstvih, ki jih gospodarske družbe potrebujejo za svoje zaposlene, vam sporočamo, da Občina Mengeš in Civilna zaščita ne nudita zaščitnih sredstev za gospodarske službe. Za zaščitna sredstva v družbah je zadolžena družba sama. Civilna zaščita in občina sta zadolženi, da poskrbita za zaščitna sredstva za svoje zaposlene, za štab CZ ter za vse tiste osebe, ki bodo v sistem kakorkoli vključene v procese (npr. prostovoljci za pomoč pri oskrbi nujno potrebnih oseb, osebam, ki nudijo obvezno pomoč na domu ...).
 
Vlada je preklicala v ponedeljek 16. 3. 2020 objavljeno uredbo o prepovedi prodaje zaščitnih sredstev fizičnim in pravnim osebah, tako da je nekaj zaščitnih sredstev prav gotovo možno dobiti na prostem trgu.
Po najnovejših današnjih navodilih s strani Uprave RS za zaščito in reševanje občinski štab Civilne zaščite zgolj zbira podatke o potrebnih zaščitnih sredstvih po družbah, in sicer na elektronskem naslovu: obcina.menges@menges.si.
 
Več informacij in navodil se nahaja na spletni strani nacionalnega inštituta za javno zdravje https://www.nijz.si/sl/navodila-za-delovne-organizacije-v-zvezi-z-novim-koronavirusom-sars-cov-2.
 

Ostanite zdravi!
 
Jure Šinkovec
poveljnik CZ