OBVESTILO O PONOVNEM DELOVANJU VODNJAKA "PRI ŽEČKU"

Spoštovani
 
Vse občanke in občane, ki uporabljajo vodo na vodnjaku iz zajetja Žeček obveščamo, da je vodnjak ponovno v delujočem stanju.
 
Občinska uprava