Obvestilo o prehodu na zimski urnik odvoza biološko razgradljivih odpadkov

Uporabnike javne službe zbiranja biološko razgradljivih odpadkov obveščamo, da s prvim novembrom prične veljati zimski urnik praznjenja rjavih zabojnikov. V zimskem obdobju se zabojniki praznijo na 14 dni. Na tedensko praznjenje ponovno preidemo s prvim marcem.
 
ZIMSKI URNIK PRAZNJENJA ZA NASELJI:
Loka pri Mengšu
Mengeš, ulice: Baragova ulica, Bognarjeva ulica, Cankarjeva ulica, Dalmatinova ulica, Glasbilarska ulica, Glavičeva ulica, Gregčeva ulica, Grobeljska cesta, Hribarjeva ulica, Jelovškova ulica, Koblarjeva ulica, Linhartova cesta, Liparjeva cesta, Maistrova ulica, Omejčeva ulica, Muljava, Murnova ulica, Pri bajerju, Pristava, Rašiška cesta, Ropretova cesta, Slomškova ulica, Slovenska cesta (od Gasilskega doma proti Loki), Stara pot, Šubičeva ulica, Trdinov trg, Trubarjeva ulica, Ulica Dr. Zajca, Vodnikova ulica, Zadružniška ulica, Zoranina ulica
4. teden 2019, ponedeljek, 28. oktober 2019
45. teden 2019, ponedeljek, 04. november 2019
47. teden 2019, ponedeljek, 18. november 2019
49. teden 2019, ponedeljek, 02. december 2019
51. teden 2019, ponedeljek, 16. december 2019
1. teden 2020, ponedeljek, 30. december 2019
3. teden 2020, ponedeljek, 13. januar 2020
5. teden 2020, ponedeljek, 27. januar 2020
7. teden 2020, ponedeljek, 10. februar 2020
9. teden 2020, ponedeljek, 24. februar 2020
10. teden 2020, ponedeljek, 02. marec 2020
 

ZIMSKI URNIK PRAZNJENJA ZA NASELJI: 
Topole
Mengeš, ulice: Aljaževa ulica, Balantičeva ulica, Čopova ulica, Detelova ulica, Dragarjeva ulica, Drnovo, Erjavčeva ulica, Finžgarjeva ulica, Glavarjeva ulica, Glavni trg, Gorenjska cesta, Gostičeva ulica, Jalnova ulica, Jama, Janševa ulica, Japljeva ulica, Jarška cesta, Jurčičeva ulica, Kamniška cesta, Kersnikova ulica, Kolodvorska cesta, Kopitarjeva ulica, Krekova ulica, Lavričeva ulica, Levčeva ulica, Levstikova ulica, Medvedova ulica, Mehletova ulica, Novakova ulica, Ogrinovo, Prelovškova ulica, Prešernova cesta, Sadnikarjeva ulica, Slamnikarska ulica, Slovenska cesta (od Gasilskega doma proti Kamniku), Staretova ulica, Steletova ulica, Svetčeva ulica, Šolska ulica, Šubljeva ulica, Valvazorjeva ulica, Veselovo nabrežje, Zavrti, Zupanova ulica
44. teden 2019, torek, 29. oktober 2019
45. teden 2019, torek, 05. november 2019
47. teden 2019, torek, 19. november 2019
49. teden 2019, torek, 03. december 2019
51. teden 2019, torek, 17. december 2019
1. teden 2020, torek, 31. december 2019
3. teden 2020, torek, 14. januar 2020
5. teden 2020, torek, 28. januar 2020
7. teden 2020, torek, 11. februar 2020
9. teden 2020, torek, 25. februar 2020
10. teden 2020, torek, 03. marec 2020
 
Točni urniki odvoza biološko razgradljivih odpadkov so objavljeni tudi na www.jkp-prodnik.si.
 

Javno komunalno podjetje Prodnik