OBVESTILO O SPREMENJENI PROMETNI SIGNALIZACIJI NA ODSEKU JEMČEVE CESTE, OD H.ŠT. 43 DO H.ŠT. 49A V TRZINU

Dne 12.1.2015 je izvajalec del (Prenova  - Gradbenik d.o.o.) začel z deli na Mengeški cesti v Trzinu.
V času del prihaja do občasnih delnih zapor glavne Mengeške ceste, zato veliko voznikov išče bljižnice po vzporednih občinskih cestah.
Na Občini Trzin so se po posvetu s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Trzin ter Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom s sedežem v Trzinu odločili, da na delu Jemčeve ceste v Trzinu, od h. št. 43 do h. št. 49a za čas obnove spremenijo prometno ureditev ceste tako, da bo ta enosmerna, od Trzina proti Loki pri Mengšu.
V skladu z drugim odstavkom 98. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 - uradno prečiščeno besedilo) se z globo 160 eurov kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z omejitvami, prepovedmi in obveznostmi, izraženimi s prometno signalizacijo.
 
Več si lahko preberete TUKAJ!