Obvestilo o začasni zapori nekaterih poti v Športnem parku Mengeš

Obveščamo vas, da bo od torka, 26. 11. 2019, do četrtka, 28. 11. 2019, potekala dostava lesenih nosilcev za strešno konstrukcijo nove večnamenske nizkoenergijske Športne dvorane Mengeš.
 
V teh dneh bo omejena uporaba parkirnih površin pri Kulturnem domu Mengeš.
 
Začasno pa bo zaprtih tudi nekaj peš poti v Športnem parku Mengeš in pot po mostičku čez Pšato pri Kulturnem domu Mengeš, tako da s smeri kulturnega doma ne bo mogoč dostop v športni park.
 
Za vse, ki prihajajo v šolo po poti mimo balinarskega igrišča, bo začasno omogočena pot skozi teniška igrišča.
 
Od torka do četrtka bo postajališče šolskega kombija na parkirišču pri Gobavici.
 
V ponedeljek se bodo začela pripravljalna dela. Poskrbljeno bo za ustrezno prometno signalizacijo in varnostno službo.