OBVESTILO OBČANOM V VEZI IZVAJANJA DIMNIKARSKIH STORITEV NA PODROČJU OBČINE MENGEŠ - PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA PODJETJA DIMTECH D.O.O.

S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje smo prejeli obvestilo, da je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 11.08.2014 izdalo Sklep o začetku stečajnega postopka podjetja Dimtech d.o.o., ki je do sedaj imelo koncesijo za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanje in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju občine Mengeš.
 
Na podlagi navedenega trenutno na dimnikarskem območju Mengeš ni koncesionarja z veljavno koncesijsko pogodbo, zato se na tem območju te storitve ne morejo opravljati kot obvezna državna gospodarska javna služba varstva okolja. Za območje občine Mengeš tudi ne veljajo določila Pravilnika o obveznem pregledovanju in čiščenju kurilnih naprav, pregledovanju in čiščenju zračnikov ter meritvah.
Vsekakor pa imajo uporabniki dimnikarskih storitev pravico te storitve naročiti pri kateremkoli izvajalcu dimnikarskih storitev in jih plačati na podlagi cenika dimnikarskih storitev (obvezno zahtevajte račun za opravljeno storitev in ga shranite)!
 
Prilagamo obširnejše pojasnilo glede opravljanja dimnikarske službe v občini Mengeš, ki nam ga je v vednost dne 10.09.2014 posredovalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 
 
 
Občinska uprava