OBVESTILO V VEZI SUŠE 2013

Podajamo kratko obvestilo v vezi dejavnosti, ki potekajo zaradi  škode, ki je nastala v kmetijstvu zaradi suše.
Občinska komisija za kmetijstvo in oceno škode na kmetijskih površinah je v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo Kamnik,  Upravi  Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) dne 13. avgusta  2013 posredovala predhodno oceno o poškodovanosti kultur na področju občine Mengeš zaradi suše.
Dne 26.08.2013 je na Upravi RS za zaščito in reševanje potekal sestanek na temo suše v kmetijstvu v letu 2013. Na sestanku so se predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO), Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Agencije RS za okolje (ARSO), Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in Uprave RS za zaščito in reševanje seznanili z najbolj prizadetimi kulturami in karto vodne bilance za obdobje 11. junij do 10 avgust 2013.
Na sestanku je bil sprejet sklep, da občinske komisije v sodelovanju s pristojno svetovalno službo KGZS pregledajo, potrdijo in ustrezno korigirajo že predhodno posredovana poročila občin o suši na kmetijskih kulturah na svojem območju  ter tako korigirana poročila Upravi RS za zaščito in reševanje ponovno posredujejo do 06. septembra 2013.
Na podlagi novih poročil se bo izdelalo zbirno poročilo in šele na podlagi tega poročila se pričakuje sklep o začetku ocenjevanja škode.
 
Občinska uprava