Odredba o zapiranju vseh gostinskih lokalov na območju občine Mengeš.

Odredba o zapiranju vseh gostinskih lokalov na območju občine Mengeš.
 
Številka: 849-1/2020
Datum: 15.3.2020
 
Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - Uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 -ZNOrg). izdajam naslednji
 
SKLEP
 
Odrejam zapiranje vseh gostinskih lokalov na območju občine Mengeš (restavracije, točilnice, bari) do preklica, zaradi razglašene pandemije COVID 19.
 
Poveljnik Civilne zaščite
Občine Mengeš
Jure Šinkovec
 
Župan
Franc Jerič