Odredba za zaprtje vseh športnih, šolskih in otroških igrišč v občini Mengeš.

Številka: 849-2/2020
Datum :   16. 3. 2020      
 
Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), izdajam naslednji
 
 
Odrejam zaprtje vseh športnih, šolskih in otroških igrišč v občini Mengeš. Odredba velja do preklica, zaradi razglašene pandemije COVID 19.
Sklep začne veljati takoj.
 
Župan
Franc Jerič