ODSTRANIMO AMBROZIJO

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izdalo letak, s katerim nas osvešča in obvešča o nevarnostih pelinolistne ambrozije. Pelinolistna ambrozija je alergena rastlina in jo je vsak lastnik dolžan redno in sproti čistiti s svojih zemljišč.

V priloženem letaku boste našli vse podrobnosti o rastlini.