OMEJITEV PROMETA NA LOKALNI CESTI TOPOLE - KOSEZE

 
Številka: 371-64/2015                                                  
Datum:    09.10.2015    
 
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Ur.l. RS, št. 109/2010) Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 46/2000,110/2006,49/2008,64/2008 in 109/2010) in 28. člena statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/2015) župan Občine Mengeš;
 
 
ODREJAM
 
Postavitev prometne opreme na sledeči lokaciji :
1.      Na lokalni cesti (LC)cesti – cesta v Koseze, št. odseka 253041, se postavi naslednja prometna signalizacija:
     – iz smeri G2 104/1138 Gorenjska cesta, proti Kosezam (stacionaža 145,00) z desne strani
-          Prometni znak II-7.1 Prepovedan promet za tovorna vozila , pri katerih največja dovoljena masa presega določeno maso  
-          Dopolnilna tabla IV-5 ( Dovoljeno za lokalni promet)
 
     – iz smeri Koseze proti G2 104/1138 Gorenjska cesta, (stacionaža 2630,00) z leve strani
-          Prometni znak II-7.1 Prepovedan promet za tovorna vozila , pri katerih največja dovoljena masa presega določeno maso  
-          Dopolnilna tabla IV-5 ( Dovoljeno za lokalni promet )
 
          
2.      Na JP – št.odseka 753681 se postavi naslednja prometna signalizacija
 
-          iz smeri G2 104/1138 Gorenjska cesta proti Topolam (stacionaža 10,00) z desne strani
-          Prometni znak II-7.1 Prepovedan promet za tovorna vozila , pri katerih največja dovoljena masa presega določeno maso  
-          Dopolnilna tabla IV-5 ( Dovoljeno za lokalni promet )
-           
 
3.      Na lokalni cesti (LC), št. Odseka 253031, iz smeri Suhadol proti Topolam ( stacionaža 1400,00) z desne strani
-          Prometni znak II-7.1 Prepovedan promet za tovorna vozila , pri katerih največja dovoljena masa presega določeno maso  
-          Dopolnilna tabla IV-5 ( Dovoljeno za lokalni promet )
 
 
 
Obrazložitev :
 
Župan občine Mengeš pod tč. 1, 2 in 3 zaradi varnosti v cestnem prometu odrejam postavitev prometnih znakov oziroma prometne opreme :
 
Na lokalni cesti Koseze in Topole se s postavitvijo vertikalne prometne signalizacije vsa tovorna vozila, ki so težja od 7,5t opozori, da cestišče ni primerno za vožnjo tovornih vozil, ki presegajo določeno maso oziroma katerih največja dovoljena masa presega maso označeno na prometnem znaku.
Prometna signalizacija se postavi na podlagi izdelanega poročila gradbenega inštituta ZRMK zaradi dotrajane nosilne konstrukcije kamnitega dvoločnega mostu.
Glede na navedeno je odredba utemeljena .
  
  Župan
Franc Jerič
 
V vednost :
-          Vzdrževanje javnih cest, Kosec Miha s.p.
-          Medobčinski inšpektorat,
-          Arhiv, tu