OMEJITEV UPORABE OBČINSKIH CEST - PREPOVED PROMETA ZA TOVORNA VOZILA NA DELU GROBELJSKE CESTE, KAMNIŠKE CESTE IN KOLODVORSKE CESTE

Zaradi vse večjega števila tovornih vozil v tranzitu skozi Mengeš in posledično uničevanja in propadanja že obnovljenih cest, predvsem pa za večjo varnost šibkejših udeležencev v prometu kot so šolarji, pešci, kolesarji itd., uprava občine Mengeš – župan, na podlagi 17. člena Odloka o občinskih cestah v občini Mengeš ( Ur.vest.,OM št7/2013) izdaja Odredbe o omejitvi prometa na Kamniški cesti na delu med Glavnim trgom in krožiščem na Kamniški cesti, na Kolodvorski cesti med Glavnim trgom in krožiščem na Kolodvorski cesti, ter Grobeljski cesti na delu med glavnim križiščem pri »Lovec« in krožiščem na Grobeljski cesti.
Na vseh omenjenih odsekih cestišč bo postavljena vertikalna prometna signalizacija, ki bo prepovedovala promet vozil, katerih skupna masa presega določeno maso 7,5t.
 
 
 
 
 
Občinska uprava