PODALJŠANJE JAVNE RAZGRNITVE OPN

SKLEP O PODALJŠANJU JAVNE RAZGRNITVE dopolnjenega osnutka OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MENGEŠ in OKOLJSKEGA POROČILA za celovito presojo vplivov na okolje za Občinski prostorski načrt občine Mengeš
 
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Mengeš in
Okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za Občinski prostorski načrt občine Mengeš
se podaljša do vključno 31.1.2012.
 
Celotno gradivo najdete na povezavi: OPN - Občinski prostorski načrt - Javna razgrnitev