Orodja za fitnes na prostem v Športnem parku Mengeš in ob Športni ploščadi Loka

V petek, 22. septembra 2018, je ob jutranji vadbi skupine Šole zdravja potekala uradna otvoritev orodij za fitnes na prostem. Orodja so bila v času šolskih počitnic postavljena na dveh lokacijah in sicer sedem orodij v Športnem parku Mengeš, ob orodjih za ulično vadbo in pet ob igrišču za odbojko na mivki v okviru Športne ploščadi Loka. Orodja so dobro obiskana, v dopoldanskih urah jih uporabljajo vadeči v skupini Šola zdravja, sprehajalci in drugi rekreativci, popoldan pa predvsem šolarji in njihovi starši.
 
Orodja za fitnes na proste so del aktivnosti s katerimi želi občina spodbuditi gibanje na prostem in s tem občankam in občankam ponuditi možnost za zdravo življenje. Za postavitev orodij sta bili izbrani dve lokaciji, predvsem, ker se tu zadržuje veliko rekreativcev oziroma je to izhodišča točka za različne aktivnosti, sprehod, tek, kolesarjenje in drugo. Tako lahko vsi, ki se radi gibajo, naredijo tudi nekaj vaj za moč ali gibljivost, kar je posebej priporočljivo ob koncu rekreacije. Orodja, ki so bila izbrana po posvetu s strokovnjaki, omogočajo tako vadbo za moč, vzdržljivost in gibčnost ter za vse mišične sklope. Postavljena so na mehki podlagi in skladno z zahtevanimi standardi. Ob orodjih so postavljene klopce in koši za odpadke, v dogovoru z obiskovalkami in obiskovalci pa bodo spomladi postavili še dodatno klopco. 
 
Na uradni otvoritvi je skupino vadečih v okviru Šole za zdravje nagovoril Franc Jerič, župan Občine Mengeš: »Na občini spodbujamo gibanje na prostem, zato smo se tudi odzvali pobudi, da poleg orodij za ulično vadbo v Športni park Mengeš vključimo tudi orodja za fitnes na prostem. Istočasno so bila orodja postavljena tudi v okviru Športne ploščadi Loka, od igrišče za odbojko na mivki. Ugotavljam, da so igrala zelo obiskana in da služijo svojemu namenu.«
V imenu vadečih se je županu za postavitev orodij za fitnes na prostem zahvalila pobudnica Milica Tomšič: »Postavljena orodja za fitnes na prostem so pomembna dopolnitev naši vadbi. V Šoli zdravja delamo vaje za gibljivost in ravnotežje, za vitalno starost pa je prav gotovo pomembno, da ohranimo tudi moč. Postavljena orodja za fitnes so priložnost, da po jutranji vadbi opravimo še nekaj ponovitev vaj za moč. Ker nas je v skupini Oranžerija več kot 40, za krepitev moči nekateri uporabljamo tudi postavljena orodja za ulično vadbo. Sedaj pa vaje za moč rok, nog, ramenskega obroča, trebušnih in drugih mišic izvajamo še  na orodjih za fitnes. Začeli smo postopoma, s predvajami, nato smo stopnjevali težavnost in število ponovitev, najbolj utrjeni pa lahko opravijo tudi že po več serij. Orodja za fitnes so dobro izbrana, saj lahko vsak udeleženec izvaja vaje, ne glede na fizično pripravljenosti. Težavnost si prilagaja vsak zase.«
 
V okviru šole zdravja v Mengšu deluje več skupin, na otvoritvi sta sodelovali skupina Oranžerija, ki ima te naprave neposredno ob mestu izvajanja vaj Šole zdravja in po naključju tudi skupina Loka.
 
V sproščenem pogovoru po otvoritvi so povedali, da so popoldanski uporabniki predvsem mlajši otroci in družine. Pri uporabi orodij za fitnes na prostem so spoštljivi in skrbni, zato verjamejo, da jih bodo lahko uporabljali še dolgo. Posebej so se zahvalili Francu Jeriču, županu, za postavljena orodja in možnost, da sami krepijo moč in skrbijo za svoje zdravje tudi v zrelejših letih.
 
Občinska uprava