OTVORITEV RAZSTAVE IN PODELITEV NAGRAD NATEČAJA MESECA POŽARNE VARNOSTI

V četrtek, 30 novembra 2017 je bila v Kulturnem domu Mengeš odprta razstava likovnih in literarnih del na temo meseca požarne varnosti pod naslovom: »Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti!«. Natečaj vsako leto razpiše Gasilska zveza Mengeš, v njem pa sodelujejo učenci razredne stopnje od 2. do 4. razreda Osnovne šole Mengeš.
 
Dvorano so napolnili udeleženci natečaja, njihovi starši, sorodniki ter mentorji in prisluhnili programu, ki ga je povezoval Miha Žargi, v katerem je bila obrazložena vsebina natečaja, ki predstavlja pomemben element za večjo varnost udeležencev v nesreči. Z zagotavljanjem prostih poti je ne samo za gasilce, ampak za vse reševalne enote, prihod na kraj dogodka veliko hitrejši. S hitrim prihodom na mesto nesreče pa je pomoč bolj učinkovita in nemalokrat bistvena tudi za reševanje človeških življenj. Gasilci se vse prevečkrat srečujejo s težavami dostopnosti do mesta požara, prometne ali druge nesreče. Težave največkrat povzročajo nepravilno razvrščena vozila, kar je še posebej značilno za avtocestni promet, v naši okolici pa težave povzročajo nepravilno parkirana vozila, ki onemogočajo dostop gasilskih vozil na postavitveno površino, s katere bi gasilci lahko najhitreje in najlažje izvedli intervencijo. Udeleženci natečaja so problem zelo dobro ponazorili v svojih izdelkih, ki so bili za razstavo pripravljeni na podlagi izbora mentorjev in akademskega slikarja Vinka Železnikarja.
 
Zbrane so pozdravili podžupan Občine Mengeš Bogo Ropotar, ravnatelj Osnovne šole Mengeš Milan Burkeljca, predsednik Komisije za mladino GZ Mengeš Robert Ručigaj in predsednik Gasilske zveze Mengeš Janez Koncilija, ki so v nagovorih poudarili pomembnost obravnavane teme in izrazili zahvalo ter čestitke nagrajencem natečaja, katerim so bila podeljene tradicionalne simbolične nagrade.
 
Vsako leto je v natečaju najboljšemu razredu podeljeno tudi posebno priznanje v obliki kipca – maskote gasilčka, ki sta ga letos zaradi izjemne izenačenosti izdelkov prejela kar dva razreda in sicer 4. a z razredničarko Mileno Osredkar in 4. b z razredničarko Darjo Kruljec.
 
Program je z odličnimi igranjem na harmoniko popestril Anžej Šarc, ki je tudi mladi gasilec v PGD Loka pri Mengšu.
 
 
Literarni prispevek Marine Morozove, učenke 4. a razreda, ki lepo prikazuje, kako smo lahko odrasli včasih neodgovorni z dajanjem slabega zgleda:
 
»Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti!«
 
Nekega dne je v šolo prišla gospa požarna inšpektorica in parkirala na intervencijski poti. To vidi gospod hišnik in ji prijazno pove, da na intervencijski poti ne sme parkirati. Gospa požarna inšpektorica ga pohvali, da je zelo dober hišnik, ker skrbi za red tudi na intervencijski poti. Gospod hišnik je bil vesel, saj marsikdo od staršev noče upoštevati pravila, da mora biti intervencijska pot vedno prazna.
 
Marina Morozova, 4. b
 
Foto: Sandi Zajc
Tekst: GZ Mengeš