PEŠPOT PO HRIBARJEVI ULICI DO TRGOVSKEGA CENTRA

Na pobudo stanovalcev Hribarjeve ulice je Občina Mengeš že pred časom začela s pripravo projekta povezovalne peš poti od igrišča na Hribarjevi ulici do trgovskega centra. Po predstavitvi prvotnih projektov prebivalcem Hribarjeve ulice in drugi zainteresirani javnosti je občina izpeljala vse potrebne postopke, od rezervacije sredstev v proračunu, do priprave izvedbenih načrtov, izbire izvajalca in drugo.
 
S samo izvedbo, gradnjo pešpoti od igrišča na Hribarjevi ulici do bližnjega trgovskega centra, je Občina Mengeš začela v mesecu oktobru. V sklopu dogovorjenega projekta bo občina uredila odvodnjavanje, zgradila robnike in nasula pesek. Na začetku in koncu povezovalne peš poti pa bodo postavljeni še količki, ki bodo preprečevali divjo vožnjo s kolesom ali motorjem. Dela bodo predvidoma zaključena do konca oktobra.