PODJETJE PRODNIK PRIČELO Z OBNOVITVENIMI DELI VODOVODA PO DALMATINOVI ULICI

Dne 3.5.2017 je podjetje Prodnik d.o.o. pričelo z obnovitvenimi deli vodovoda po Dalmatinovi ulici. Izvajalec del je podjetje PRENOVA – GRADBENIK d.o.o., ki je bilo na razpisu izbrano kot najugodnejši ponudnik. Vzrok za obnovitvena dela vodovoda je v dotrajanosti cevovoda, zamenjavi hišnih priključkov in slabi pretočnosti obstoječega vodovoda, saj se je stari vodovod končeval v slepem kraku. Nov vodovod v dolžini 500 m bo z obeh strani povezan z vodovodom na Trubarjevi cesti. Vrednost investicije znaša 56.948,66 EUR. Gradbena dela bodo zaključena do konca meseca maja 2017.
 
Tekst in foto: Občinska uprava