PODPIS POGODB O SOFINANCIRANJU OPERACIJE OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014 - 2020

V četrtek 3.3.2016, so se v sejni dvorani Občine Kamnik, sestali župani občin Kamnik, Domžale, Moravče, Komenda, Trzin, Cerklje na Gorenjskem in Mengeš, ter podpisali pogodbe o sofinanciranju za operacijo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.
Podpisane so bile sledeče pogodbe:
Pogodba za Nadzor pri gradnji CČN Domžale – Kamnik št.: 2550 – 15 - 430069;
Pogodba za obveščanje javnosti za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik št.: 2550 – 15 - 430067;
Medobčinska pogodba o medsebojnem sodelovanju pri projektu "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik" in aneks k pogodbi;
Medobčinski pogodbi o vodenju investicije Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik in aneks k pogodbi;
Medobčinski pogodbi o medsebojnem sodelovanju pri projektu "Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik" in aneks k pogodbi.
 
Na podlagi podpisanih pogodb, ki bodo oddane na ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, bo občina Mengeš v proračunskem letu 2016 prejela 4.433.298,53 EUR kohezijskih sredstev.