PONOVNO NEPRIMERNO ODLAGANJE ODPADKOV NA EKOLOŠKEM OTOKU OB ZDRAVSTVENI ENOTI MENGEŠ

V tem tednu so bili predstavniki Občine Mengeš ponovno opozorjeni na neustrezno odložene odpadke na ekološkem otoku ob Zdravstveni enoti Mengeš. V primeru nadaljnjih kršitev odlaganja odpadkov bo občina prostor opremila z video nadzornim sistemom.
 
Po ogledu ekološkega otoka je bilo ugotovljeno, da so bili ob zabojnike na ekološkem otoku ob Zdravstveni enoti Mengeš odložene vrste odpadkov, ki ne sodijo na ekološki otok ter ob zabojnike, ki so bili prazni, odložene tudi vrste odpadkov, ki sodijo v zabojnike. Omenjeni odpadki, odloženi poleg zabojnikov so ekološki otok ob Zdravstveni enoti Mengeš spremenili v zbirno mesto za odpadke. Za dodatno neurejenost ekološkega otoka je poskrbelo še vreme, dež, ki je papir in druge odpadke zmočil ter veter, ki je razmočene odpadke razmetal po celotnem otoku in bližnji okolici.
 
Vse, ki ste na otok odložili neustrezno vrsto odpadkov, prosimo, da odpadke v prihodnje odpeljete na Zbirni center na Dob, kjer jih lahko brezplačno odložite vsak delovni dan po 15. uri in konec tedna v času uradnih ur. Vse, ki ste odpadke, ki sodijo v zabojnike na ekološkem otoku, odložili poleg zabojnikov pa prosimo, da v prihodnje smeti odložite v ustrezne zabojnike. V primeru, da so odpadki na posameznem ekološkem otoku odloženi nemarno, poleg zabojnika, je potrebno organizirati izredni odvoz in čiščenje ekološkega otoka, kar posega v sistem odvoza izvajalca javne službe odvoza in zbiranja odpadkov ter pomeni izreden, dodaten strošek za občinski proračun Občine Mengeš.
 
Občina Mengeš bo tudi v prihodnje spremljala način odlaganja odpadkov na ekoloških otokih, ki jih je v občini Mengeš več kot 20 in so kar se da enakomerno razporejeni v bližini domov občank in občanov. Na vseh ekoloških otokih so zabojniki za zbiranje odpadnega papirja in stekla, na 3 otokih pa so tudi zabojniki za zbiranje manjših gospodinjskih električnih naprav in zabojniki Humana za zbiranje odpadnik oblačil. Vsak zabojnik je opremljen z napisom, ki obvešča kaj v zabojnik sodi in kaj ne. S spoštovanjem reda odlaganja odpadkov bomo sami prebivalci skrbeli svoje okolje, tudi za urejenost ekoloških otokov.