PONOVNO POVABILO K ODDAJI PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ NAJUSPEŠNEJŠIM ŠPORTNIKOM OBČINE MENGEŠ V LETU 2017

Občina Mengeš vabi športna društva in posameznike, k oddaji predlogov za podelitev priznanj najuspešnejšim športnikom Občine Mengeš v letu 2017.
Pravico do priznanj imajo:
-          športniki društev, katera imajo sedež na območju občine Mengeš;
-          športniki, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Mengeš in
so v letu 2017 dosegli medaljo (zlato, srebrno ali bronasto) na državnem, evropskem ali svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah.
Predlog mora biti ustrezno obrazložen z priloženim uradnim dokumentom o doseženem rezultatu.
Rok za oddajo predlogov je 21. februar 2018 do 12.00 ure. Predloge lahko pošljete v pisni obliki na naslov Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš ali po elektronski pošti na naslov obcina.menges@menges.si. Več informacij o povabilu dobite na telefonski številki 01/724 71 07.
Priznanja najuspešnejšim športnikom občine Mengeš bodo podeljena na zaključni prireditvi, za katero bo datum javno objavljen naknadno.
 
Franc JERIČ,
Župan Občine Mengeš