POPOLNA ZAPORA CESTE ZARADI IZGRADNJE OBVOZNICE

Na odseku ceste G2-104, Moste - Mengeš, je predvidena popolna zapora odseka Topole - Mengeš, od 22. junija do 7. julija, zaradi izgradnje navezave Mengeške obvoznice. Obvoz v času zapore za vsa vozila bo po državnih cestah: R2-413, Moste - Duplica, R1-225, Mengeš - Duplica in G2-104 Obvoznica Mengeš. Tovorna vozila iz smeri Kranja in Jesenic bodo pred izvozom Vodice zaradi razbremenitve obvoznih državnih cest dodatno preusmerjena proti Kamniku preko Ljubljane.