Postavitev temeljnega kamna za izgradnjo Športne dvorane Mengeš

Franc Jerič, župan Občine Mengeš in Janez Zorman, direktor SGP Graditelj, vabita postavitev temeljnega kamna za izgradnjo Športne dvorane Mengeš.