POSVET NA TEMO »POMOČ STAREJŠIM V OBČINI MENGEŠ«

V ponedeljek, 18. junija 2018, je v prostorih Občine Mengeš na pobudo Franca Jeriča, župan Občine
Mengeš potekal posvet na temo Pomoč starejšim v občini Mengeš. Posveta so se udeležili
predstavniki organizacij in društev z območja občine Mengeš, ki se srečujejo in rešujejo probleme
starejših, Društva upokojencev Mengeš, Občinske organizacije Rdečega križa Mengeš, Župnijske
Karitas Mengeš, Mladinskega centra Mengeš, Doma počitka Mengeš, Centra za socialno delo
Domžale in Zavoda Medgeneracijsko središče Komanda.
 
Na posvetu so se zbrani dotaknili različnih tem, ki zadevajo problematiko pomoči starejšemu
prebivalstvu v občini. Strinjali so se, da potreba po pomoči starejšim obstaja in da bo potrebno v
prihodnosti več pozornosti nameniti njihovemu reševanju. Dejstvo je, da se delež starejšega
prebivalstva v občini nenehno povečuje. Starejši pa niti ne poznajo oziroma niso seznanjeni z vsemi
oblikami pomoči, ki so mu na voljo, npr. pomoč na domu, institucionalno varstvo, dnevno varstvo,
nega na domu in drugo.
 
Sodelujoči na posvetu so bili enotni glede največjega problema področja - da lokalna skupnost in
društva niti ne poznajo oziroma niso seznanjena s starejšimi, ki bi bili pomoči potrebni, saj se le ti
najpogosteje ne želijo izpostavljati. Tako pogosto ostajajo sami s svojimi problemi, brez potrebne
pomoči.
 
Na koncu posveta na temo »pomoč starejšim v občini Mengeš« so udeleženci sprejeli različne
sklepe/zaveze. Med najpomembnejšimi je prav gotovo pogovor občine z Inštitutom Antona
Trstenjaka iz Ljubljane o izdelavi analize oziroma raziskave stanja na temo pomoči starejšim v občini
Mengeš. S pomočjo strokovne analize bodo deležniki s področja lažje oblikovali potrebe in usmeritve
za reševanje problemov starejšim in jim lahko ponudili obliko pomoči, ki jo bodo pripravljeni sprejeti.
 
Na koncu se je Franc Jerič, župan Občine Mengeš, vsem udeležencem posveta na temo »pomoč
starejšim v občini Mengeš« zahvalil za udeležbo in konstruktivno razpravo o pomoči starejšim in
zagotovil, da se bodo aktivnosti v občini na tem področju nadaljevale v mesecu septembru.
Občinska uprava