POVABILO K ODDAJI PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ NAJUSPEŠNEJŠIM ŠPORTNIKOM OBČINE MENGEŠ V LETU 2018

Datum: 11.1.2019
Številka: 671-1/2018
 
POVABILO K ODDAJI PREDLOGOV
ZA PODELITEV PRIZNANJ NAJUSPEŠNEJŠIM ŠPORTNIKOM OBČINE MENGEŠ V LETU 2018
 
Občina Mengeš vabi športna društva in posameznike, k oddaji predlogov za podelitev priznanj najuspešnejšim športnikom Občine Mengeš v letu 2018.

Pravico do priznanj imajo:
športniki, ki so člani društev, katera imajo sedež na območju občine Mengeš;
športniki, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Mengeš in
so v letu 2018 dosegli medaljo (zlato, srebrno ali bronasto) na državnem, evropskem ali svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah.

Predlog mora biti ustrezno obrazložen z priloženim uradnim dokumentom o doseženem rezultatu.

Rok za oddajo predlogov je 31. januar 2019 do 12.00 ure. Predloge lahko pošljete v pisni obliki na naslov Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš ali po elektronski pošti na naslov obcina.menges@menges.si.  Več informacij o povabilu dobite na telefonski številki 01/724 71 07.
 
Priznanja najuspešnejšim športnikom občine Mengeš bodo podeljena na zaključni prireditvi, za katero bo datum javno objavljen naknadno.