PREDSTAVITEV JAVNEGA POZIVA LAS ZA MESTO IN VAS - DELAVNICE

LAS Za mesto in vas v sodelovanju z Občinami Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice organizira delavnice namenjene pripravi projektov za prijavo na javni poziv LAS Za mesto in vas.
 
 
Vsebina delavnic:
  1. Predstavitev javnega poziva za izbor operacij LAS Za mesto in vas (vsebina, pogoji za prijavo);
  2. Navodila za prijavo na javni razpis, priprava vloge, finančnega načrta in obveznih prilog;
 
 
Delavnice bodo potekale v naslednjih terminih:
 
Datum
Ura
Kraj
Naslov
12. 1. 2017
17.00
Komenda
Sejna soba Občine Komenda, Glavarjeva cesta 104, Komenda
17. 1. 2017   
18.00
Medvode
Sejna soba Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode
18. 1. 2017
17.00
Mengeš
Mladinski center Mengeš, Slovenska cesta 28, Mengeš
24. 1. 2017
17.00
Trzin
Sejna soba Občine Trzin, Mengeška cesta 22, Trzin
25. 1. 2017
17.00
Domžale
Konferenčna soba Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale
26. 1. 2017
17.00
Vodice
Sejna soba Občina Vodice (kulturni dom), Kopitarjev trg 1, Vodice
 
 
 
V vseh občinah bodo potekale delavnice z enako vsebino. Lahko se udeležite delavnice na katerikoli lokaciji, ne glede na lokacijo vašega stalnega prebivališča.
 
Prijave so možne do dne pred terminom posamezne delavnice na e-naslov: las@ljubljana.si