PREDSTAVITEV JAVNEGA POZIVA ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS ZA MESTO IN VAS

V januarju je v poročni sobi Občine Mengeš potekala predstavitev Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas. Roman Medved, predstavnik Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, RRA LUR, ki je vodilni partner LAS Za mesto in vas, je predstavil Program razvoja podeželja, postopek ustanovitve in namen lokalnih akcijskih skupin, posebej ustanovitev LAS Za mesto in vas, ter v letu 2016 sprejeto strategijo za omenjeno območje za obdobje od 2016 do 2023. Vizija LAS Za mesto in vas je ustvariti varno, zdravo in privlačno bivalno okolje, za kar je bilo na osnovi izdelane strategije z odločbo pristojnih ministerstev zagotovljenih 2.014.710 EUR.
 
V letu 2015 je Očina Mengeš, skupaj s sosednjimi občinami Komenda, Domžale, Medvode, Trzin in Vodice, pristopila k ustanavljanju Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas. LAS, ki je bil ustanovljen 22. junija 2015, zajema del Zahodne Slovenije in obsega 236,4 km² na katerih živi 72.972 prebivalcev.
Po ustanovitvi je vodilni partner Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije začel s pripravo strategije za celotno območje. Pripravljena strategija, ki je usmerjena v realizacijo razvojnih potencialov, ter reševanje ključnih izzivov območja, je bila s strani pristojnih ministerstev potrjena v začetku septembra 2016. 
 
V decembru je bil objavljen Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas. Namen javnega poziva je izbor projektov, ki bodo za obdobje 2016 do 2023 prispevali k uresničevanju razvojnih ciljev strategije, posebej na družbenem, ekonomskem in okoljskem področju. Poudarek strategije je na spodbujanju socialnega vključevanja, ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest, ter boju proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarskemu razvoju območja. Poleg tega pa so cilji tudi prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.
 
Na delavnici so bili predstavljeni cilji in ukrepi razpisa, možnosti in pravila financiranja, ter posebnosti sklopa A, ki je financiran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ter sklopa B, ki je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 
Javni poziv je odprt od 15.12.2016 do 24.4.2017.
 
Več informacij na spletni strani LAS (http://www.las-mestoinvas.si/Pozivi), ali pri vodilnem parterju RRA LUR, po telefonu na številki 01 306 19 02, med ponedeljkom in petkom med 10:00 in 14:00 uro, po elektronski pošti: las@ljubljana.si ali osebno po predhodnem dogovoru.
Materiali iz predstavitvenih delavnic o pripravi projektov v oktobru in novembru 2016:
 
 
Materiali iz predstavitvenih delavnic o pripravi projektov v januarju 2017:
 
 
Vabljeni, da tudi Vi s svojimi potenciali pripomorete k razvoju lokalnega okolja!