PREDSTAVITEV OBČINE MENGEŠ V ARBORETUMU VOLČJI POTOK

V petek 27. 4. 2012 se je v okviru Promocije turističnega območja Srca Slovenije, v Arboretumu Volčji Potok, predstavil tudi naš občan mojster Peter Krušnik, ki izdeluje drobne izdelke iz Plečnikove dediščine. Podnaslov letošnje promocije in predstavitve je bila Stavbna dediščina območja, arhitekt Plečnik in njegov čas.
 
V soboto 28. 4. 2012 pa se je skupaj z občino Lukovica predstavila občina Mengeš v sodelovanju z Turističnim društvom Mengeš. S programom so se predstavili še člani KD Franc Jelovšek Mengeš z izdelovanjem mozaikov, KD Mihaelov sejem - harmonikarji in orgličarji, Klub harmonikarjev Stopar, Čebelarsko društvo Mengeš in Melodija Mengeš. Vsi so izvrstno opravili svoje delo. Promovirali smo tudi vse, ki so dostavili propagandno gradivo. Žal mnogi ne znajo izkoristi te poslovne priložnosti, kljub povabilu. Žal so sodelovanje zadnji trenutek odpovedali KD Mengeška godba in Turistično društvo Dobeno.
 
Vsi , ki smo sodelovali pri letošnji predstavitvi, smo enotno ugotovili, da je bila promocija naše občine odlično izpeljana.