PREDSTAVITEV UREDITVE MESTNEGA SREDIŠČA MENGEŠ SPREJETA POZITIVNO

V četrtek, 19 .aprila 2018, je v Osnovni šoli Mengeš potekala javna predstavitev ureditve mestnega središča Mengša. Prisotnih je bilo več kot 30 udeležencev, med njimi tudi strokovnjaki s področja arhitekture in urbanizma, ki so pohvalili enotno, celovito urejanje območja. Javno predstavitev je moderiral Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš, ki je po zaključeni predstavitvi povedal: »Zadovoljen sem s predstavitvijo, podanimi predlogi, predvsem pa, da se je predstavitve udeležila tudi stroka in podala kvalitetne predloge in rešitve. Nekateri predlogi so bili vezani že na samo izvedbo. Skrbno jih bomo preučili in v kar največji možni meri vključili v nadaljnje postopke.« Samo idejno zasnovo ureditve mestnega središča je predstavil urbanist Tomaž Schlegl, ki je za posamezna območja pripravil tudi že zelo konkretne rešitve in jih razložil. Udeležence predstavitve je pozdravil tudi Franc Jerič, župan Občine Mengeš: »Idejna zasnova je del naše vizije za nadaljnji razvoj območja. Seveda se bomo za realizacijo odločili skladno s prioritetami, med prvimi bo nivojsko parkirišče, ki sodi v okvir zagotavljanja parkirišč za Športno dvorano Mengeš, nato pa za ureditev tržnice in osrednega dela središča.«
 
Na predstavitvi so udeleženci pozitivno sprejeli idejni projekt ureditve mestnega središča Mengeš. Tomaž Schlegl je poleg filma pripravil še skice posameznih območij. S tem je med samo predstavitvijo pokazal možnost konkretne realizacije predstavljenih rešitev v filmu. Velik del razprave je bil povezan z nivojskim parkiriščem, predstavljenih je bilo več drugih predlogov, za katere pa se je že v razpravi pokazalo, da so nerealni. Tomaž Schlegl je pri tem opozoril: »Z gradnjo dvonivojskega parkirišča ne bomo posegli v razgled, pogled na Gobavico z osrednega trga. Bodo pa dodatna parkirišča in most čez Pšato omogočili, da se Šporni park Mengeš oziroma celotno območje med Gobavico in Pšato razbremeni prometa.«
 
Del javne predstavitve ureditve mestnega središča Mengeš je bila tudi predstavitev Domna Gjergeka, študenta magistrskega študija na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, ki si je za magistrsko nalogo izbral obnova Kulturnega doma Mengeš. Predstavil je, kako bi lahko v obnovljen Kulturni dom Mengeš vključili želene vsebine kot so knjižnica, tržnica in drugo. Tudi na njegovo predstavitev so bili odzivi pozitivni.
 
Javna predstavitev ureditve mestnega središča Mengeš se je zaključila z razpravo in pohvalo, da je s celovitim pogledom lažje urejati oziroma obnavljati posamezna območja ali objekte v predvidenem središču.

Idejni projekt ureditve mestnega središča Mengeš je v obliki filma objavljen na povezavi
Povezava na intervju z urbanistom Tomažem Schleglom o idejnem projektu ureditve mestnega središča Mengeš 
 
Občinska uprava