PRIČETEK REKONSTRUKCIJE VOZIŠČA NA MOSTU ČEZ PŠATO NA KOLODVORSKI ULICI

V mesecu maju smo izbrali najugodnejšega ponudnika za rekonstrukcijska dela voziščne konstrukcije mostu na Kolodvorski ulici. Izbrani izvajalec bo izvedel ureditev asfaltne prevleke in hidroizolacije mostu čez Pšato na 38 m odseku Kolodvorske ceste. O nadaljevanju del bomo še obveščali.