PROBLEMATIKA POSLOVNO - STANOVANJSKE SOSESKE V MENGŠU

V sredo 11. novembra 2015 je bil na Občini Mengeš sklican sestanek v zvezi s problematiko poslovno stanovanjske soseske v Mengšu. Na sestanku smo bili prisotni gospod Omersa in gospod Nahtigal iz DUTB in gospod Ekart iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Kranj.
V zvezi s tem sestankom podajam nekaj dejstev in sicer, da je DUTB končno, po dolgotrajni sodni poti pridobila v last in posest poslovno stanovanjsko sosesko v Mengšu. Sklep o izročitvi in lastništvu sicer še ni pravnomočen, vendar pritožba več ne zadrži izvršbe, tako da bo DUTB v roku enega do dveh mesecev pravnomočni lastnik. Upoštevajoč dejstvo, da projekt omogoča dvo fazno pridobitev uporabnega dovoljenja, bo tudi DUTB projekt reševala z dvo fazno strategijo.
DUTB bo sedaj primarno oddala razpis za dokončanje in sanacijo del prve faze, kar jim bo omogočilo opraviti tehnični pregled. Hkrati bo DUTB oddala prodajno ponudbo s šestdeset dnevnim rokom za nakup celotnega projekta in ločeno trgovskega dela. V kolikor nobena ponudba za nakup celote ne bo vrednostno ustrezna, bo dokončanje nepremičninskega projekta vodila in financirala DUTB. Glede stanovanjskega dela bo DUTB oddala vlogo na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije za spremembo projekta Kančeva hiša, ter pripravila strategijo in popis del, potrebnih za dokončanje stanovanjskega dela kompleksa.
 
Vesel sem, da ima DUTB končno v rokah »škarje in platno« za razvoj in dokončanje nepremičninskega projekta poslovno stanovanjske soseske v Mengšu, ter upam, da le tega izpelje kar se da hitro ter v korist in zadovoljstvo občanov.
 
Franc Jerič
Župan Občine Mengeš