PROSTORSKA PREUREDITEV OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ - PREDSTAVITEV IDEJNE ZASNOVE

Občina, zaradi demografskih gibanj, ki napovedujejo v naslednjih letih povečan vpis  učencev v osnovno šolo pripravlja, skupaj z vodstvom šole, rešitve te problematike.
V naslednjem šolskem letu naj bi se predviden vpis učencev v prvi razred povečal za  en oddelek. Tak trend bo trajal nekaj let. Že sedaj je eden glavnih problemov premajhna kuhinja z jedilnico. Tudi drugi prostori ( velikost knjižnice,  garderob  in večnamenskih prostorov ) ne zadostujejo  pravilnikom, ki urejajo to problematiko.
Občina je v četrtek, dne 28.11.2013 pripravila v Osnovni šoli predstavitev idejne zasnove projekta prostorske preureditve OŠ Mengeš. Na sestanek so bili vabljeni člani OS in odborov, člani Sveta staršev in člani Sveta OŠ. Na njem so avtorji (projektanti IBE Ljubljana) predstavili rešitve, ki so bile že poprej usklajevane z vodstvom šole in Občinsko upravo.
Rešitev predvideva :
·         Dokončanje mansarde
·         Povečanje knjižnice (nadzidava)
·         Povečanje in prostorsko prestavitev garderob
·         Ureditev novih učilnic v veznem traktu do obstoječe telovadnice (nadzidava)
·         Ureditev kuhinje z jedilnico in nove učilnice v objektu obstoječe telovadnice
Projekt se lahko in se bo izvajal fazno, pogoj za dokončno realizacijo pa je izgradnja nove Športne dvorane.
Preureditev se bo (najbolj ekonomično) izvajala skupaj s projektom Energetske sanacije OŠ Mengeš (toplotni ovoj, zamenjava oken), ki se bo s pomočjo kohezijskih sredstev EU izvajal v leti 2014 in  2015. Izvedba bo vsekakor pogojena z načinom financiranja ostalih pomembnih projektov kot so vodooskrba in izvedba kanalizacije na območjih, kjer te še ni.
Rešitev je bila pri udeležencih predstavitve sprejeta z odobravanjem.
Občinska uprava