Protiprašna zaščita dela Ropretove ceste in ceste Na gmajni

V času poletnih počitnic je bila s protiprašno zaščito preplastena cesta od Lovske koče v Mengšu v smeri Loke pri Mengšu. Cestišče je bilo preplasteno v celotni dolžini makadamskega cestišča, skupaj 201 m. S protiprašno zaščito so na Občini Mengeš zmanjšali stroške za vzdrževanje makadamskega cestišča, ki ga je bilo potrebno ob večjih nalivih oziroma večkrat letno sanirati zaradi lukenj. Za vse uporabnike omenjene ceste, zelo pogosto se uporabljajo za rekreacijo do bližnjega gozda, pa je tako zagotovljena varnejša pot, tudi v času slabšega vremena.