RAZSTAVA LIKOVNIH DEL NA TEMO MESECA POŽARNE VARNOSTI Z NASLOVOM "ZAČETNI POŽAR LAHKO POGASITE SAMI"

V sredo, 13. novembra 2013 je bila v Kulturnem domu Mengeš odprta razstava likovnih del na temo meseca požarne varnosti z naslovom: »Začetni požar lahko pogasite sami!«  Natečaj v oktobru vsako leto razpiše Gasilska zveza Mengeš, v njem pa sodelujejo učenci razredne stopnje Osnovne šole Mengeš, ki pod vodstvom mentoric v likovni obliki izrazijo svoj pogled na aktualno temo. Sodelovanje v natečaju predstavlja del preventivne vzgoje mladih z namenom poznavanja možnih nevarnosti, na katere lahko opozarjajo tudi odrasle, s tem pa že aktivno sodelujejo v sistemu varstva pred požari ter naravnimi in drugimi nesrečami. Tokrat so učenci s svojimi izdelki prikazali nevarnosti ob začetnem požaru ter pomembnost pravilnega ukrepanja z uporabo gasilnika, s katerim lahko vsak posameznik prepreči nastanek večje materialne škode ali nevarnosti za življenje. 
  
Po otvoritvi razstave je potekala še podelitev nagrad najboljšim avtorjem, kjer je zbrane najprej nagovorila povezovalka programa Nataša Vrhovnik Jerič, v nadaljevanju pa tudi župan občine Mengeš Franc Jerič, ravnatelj Osnovne šole Mengeš Milan Burkeljca, predsednik Komisije za mladino GZ Mengeš Robert Ručigaj, ki je mladim podelil simbolične nagrade in predsednik GZ Mengeš Janez Koncilija, ki je obenem izročil maskoto gasilčka kot priznanje najbolj uspešnemu razredu natečaja 2013, prejel pa ga je 4. b razred. Za kulturni program sta tokrat poskrbela harmonikar Kevin in Nastja Aleš z recitacijo in plesnim nastopom. 
 
Tekst in foto: GZ Mengeš