REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI IN RDEČEGA KRIŽA V OBČINI MENGEŠ

V soboto 9. junija 2012 je bilo na  območju občine Mengeš izvedeno XVII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Sodelovalo je 16 ekip iz Iga, Kočevja, Ljubljane, Dobrove Polhovega Gradca, Vrhnike, Logatca,RKS zdravstvene fakultete,  Domžal, Moravč, Dola pri Ljubljani in Mengša. Vse sodelujoče ekipe je na začetku pozdravil g. župan Franc Jerič in zaželel uspešno opravljanje nalog.  Ekipe prve pomoči in rdečega križa so kljub slabemu vremenu naloge opravile odlično in svoje znanje pokazale pri reševanju ter oskrbi realistično prikazanih poškodb ponesrečencev v različnih situacijah.
 
 
Najboljše se je odrezala ekipa Ig-2 , drugo mesto je zasedla ekipa OZ RK Kočevje in tretje mesto ekipa Ig-1. Ekipa prve pomoči iz Mengša je zasedla odlično 5. mesto. 
 
Uprava RS za zaščito in reševanje - Izpostava URSZR Ljubljana, Občina Mengeš in Območno združenje Rdečega križa Domžale se za pomoč pri izvedbi preverjanja zahvaljujejo GZ Mengeš, vsem pripadnikom prostovoljnih gasilskih društev Mengeš, Topole in Loka pri Mengšu, tabornikom RUP Mengeš, Osnovni šoli Mengeš, občanom, ki so dali na razpolago svoje prostore ali zemljišča, gdč. Maruši Loboda za povezovanje prireditve ter vsem ostalim, ki so kakor koli sodelovali pri organizaciji in izvedbi  prireditve.
 
Občinska Uprava