Rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije na Janševi ulici

V času poletnih počitnic se je začela tudi obnova vodovoda in hišnih priključkov ter točkovna sanacija kanalizacije v celotni dolžini Janševe ulice.
 
V okviru sanacije bo obnovljen glavni vodovod v dolžini 280 m, 25 hišnih priključkov, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. Rekonstrukcija bo predvidoma zaključena oktobra s celovito preplastitvijo cestišča.
 
Sredstva za rekonstrukcijo vodovoda in kanalizacijo so zagotovljena v proračunu JKP Prodnika, v okviru omrežnin. Prav z omenjenimi namenskimi sredstvi se z rednimi obnovami obeh omrežji zagotavlja dolgoročno varno in kakovostno oskrbo s pitno vodo.
 
Občinska uprava