REKONSTRUKCIJSKA DELA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA ROPRETOVI CESTI DO BOGNARJEVEGA MOSTIČKA V POLNEM TEKU

Dela se vršijo na 100 m odseku Ropretove ceste od hiše Ropretova cesta 12 do Bognarjevega mostička. Tam je pogodbeni izvajalec v dneh od 21.11.2016 do 30.11.2016 porušil obstoječi asfalt, v gradbeno jamo položil nov fekalni kanal ter nove vodovodne cevi. Sedaj potekajo še finalna dela vgradnje zadnjega fekalnega jaška pri mostu, dogovori z podjetjem Elektro Ljubljana glede pokablitve NN elektro omrežja in podjetjem Telekom glede pokablitve optike.
 
Predvidevamo, da bodo dela zaključena do konca leta.
 
Občinska uprava