SEJEM ALPE - ADRIA TURIZEM IN PROSTI ČAS

Konec decembra je bila občina Mengeš povabljena na sejem ALPE - ADRIA: Turizem in prosti čas, pod organizacijo Turizma Ljubljana in Zavodom za turizem in šport Kamnik. Tema predstavitvenega dneva je bila nesnovna dediščina zelenega zaledja Ljubljane. Na sestankih v začetku januarja, smo predstavitveni dan, ki je bil v petek 27. januarja 2012 oblikovali skupaj z 8 občinami, ki so se ta dan predstavljale pod to temo.
Iz občine Mengeš so sodelovali člani Turističnega društva Mengeš, ki so poskrbeli za promocijsko gradivo (gradivo, ki je bilo na zalogi ali posebej dostavljeno v ta namen) in pogostitev z mengeškimi »hvancati«. Mengeš kot glasbeno mesto sta zastopali Melodija Mengeš z programom na diatonični harmoniki in Otroška folklorna skupina Kulturnega društva Svoboda Mengeš. Wellnes turizem so predstavili predstavniki podjetja Harmonija iz Mengša.
Posebnost na sejmu pa je bila prva predstavitev filma o izdelavi Plečnikovih miniatur, ki jih izdeluje mojster Peter Krušnik iz Mengša. Predstavljeni so bili tudi sami izdelki, ki so tudi predmet Plečnikove poti, turistične destinacije v enodnevnih in dvodnevnih izletih po 5 občinah, kjer se nahaja Plečnikova dediščina.V ta namen je izdelana tudi lična Plečnikova brošura, ki opisuje to turistično destinacijo.
Na koncu naj še enkrat pohvalimo vse akterje iz občine Mengeš, ki so se odzvali povabilu, posebej pa še turističnim delavcem TD Mengeš in otroški folklorni skupini KD Svoboda iz Mengša.