SEZNAM DIMNIKARSKIH DRUŽB IN DIMNIKARJEV, KI OPRAVLJAJO STORITEV V SKLADU Z ZAKONOM O DIMNIKARSKIH STORITVAH

Seznam je posredovan s strani Ministrstva za okolje in prostor. Iz seznama dimnikarskih družb lahko uporabniki dimnikarskih storitev odslej izberejo dimnikarsko družbo za opravljanje stroitev na njihovi kurilni napravi.  
 
Občinska uprava