SLAVNOSTNA AKADEMIJA V POČASTITEV KULTURNEGA PRAZNIKA

Na predvečer kulturnega praznika je Zveza kulturnih društev v sodelovanju in pokroviteljstvom Občine Mengeš, pripravila akademijo v počastitev kulturnega praznika. V uvod praznika, je Mengeška godba pripravila razstavo ob njihovi 130 letnici delovanja. Razstava je na ogled v času uradnih ur v Kulturnem domu Mengeš. V vabilo tej prireditvi, pa je obiskovalcem v pozdrav zaigrala Mengeška godba, pospremil pa jih je tudi špalir sveč, ki so ga pripravili člani KD Franca Jelovška.
V programu akademije so sodelovala Osnovna šola Mengeš in kulturna društva pod okriljem ZKD (KD Antona Lobode Loka pri Mengšu, KD Mihaelov sejem, Mengeški Zvon, Folklorni skupini KD Svoboda, Pevski zbor KD Svoboda Mengeš in Drago Plevel). Slavnostni nagovor prazniku je imel podpredsednik IO ZKD Franc Žun, ki je orisal pomen praznika in letošnje kulturne dogodke.
Predsednica Nataša Vrhovnik Jerič pa je po sklepu IO ZKD na podlagi razpisa, podelila tri priznanja in dve listini. Zlato priznanje so dobili : Franc Lukan za dolgoletno delo in igranju v Mengeški godbi, Vera Brank za več kot 40 letno prepevanje v KD Svoboda pevski zbor in Marjan Urbanija, za dolgoletno delo v glasbi predvsem na področju orgličarstva.
Listino Zveze kulturnih društev pa sta dobili kulturni društvi : Mengeška godba za 130 letnico delovanja in KD Antona Lobode za 20 letnico delovanja.
 
Tekst: Jože Vahtar
Foto: Miha Požar