Slavnostna otvoritev novih prostorov Civilne zaščite občine Mengeš

 V oktobru, mesecu požarne varnosti, je na Kolodvorski cesti potekala slavnostna otvoritev novih prostorov Civilne zaščite Občine Mengeš. Franc Hribar, poveljnik Civilne zaščite Občine Mengeš, je povedal: »Novi prostori predstavljajo pomembno pridobitev za delovanje civilne zaščite, tako za shranjevanje in dostopnost do opreme kot za organizacijo sestankov in izobraževanj. Hvala občini za posluh in adaptacijo prostorov.« Franc Jerič je v nagovoru povedal: »Prostore smo po selitvi Lekarne Mengeš v nove prostore pridobili v pogajanjih. Pri pregledovanju potreb v občini je imela prednost civilna zaščita.« Na slavnostni otvoritvi so bili prisotni Matej Blejec in Peter Krušnik, oba častna občana, Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš in drugi. V kulturnem delu programa je igrala Veteranska godba Mengeš.
 
Novi prostori Civilne zaščite občine Mengeš so na Kolodvorski cesti, v starih prostorih Lekarne Mengeš. Tako Franc Jerič, župan Občine Mengeš, kot Franc Hribar, poveljnik Civilne zaščite Mengeš, sta izpostavila, da je nove prostore občina ponovno pridobila v pogajanjih in da je za uspešen zaključek zaslužen Urban Kolar, direktor Občinske uprave. Novi prostori so bili adaptirani skladno s potrebami civilne zaščite, urejena je bila garaža za prikolico, skladišče za shranjevanje opreme, kot so zaščitne deke in drugo, večjo sobo za sestanke in izobraževanje ter klicni center.
 
Na otvoritvi je Franc Hribar, poveljnik Civilne zaščite občine Mengeš, povedal: »Prejšnji prostori civilne zaščite so bili neprimerni, težje dostopni in zato neprimerni v primeru hitre intervencije, v nekaterih delih tudi vlažni, kar je krajšalo življenjsko dobo shranjene opreme. Vesel sem, da je Občina Mengeš prisluhnila našim prošnjam in se odločila, da nam nameni prostor v katerem stojimo danes  ter da prostor adaptira in prilagodi našim potrebam. Skrb za opremo bo v novih prostorih lažja, (oprema bo imela daljšo življenjsko dobo); prostor je veliko bolj dostopen, kar nam omogoča boljšo odzivnost v primeru intervencije in je protipotresno varen. Velika pridobitev je tudi klicni center ter prostor za sestanke in izobraževanja. Bistvena izboljšava, v primerjavi s prejšnjimi prostori, pa so prav gotovo kuhinja, sanitarije, tuši in pomožna ležišča, ki lahko pomoči potrebnim ponudijo hitro, varno in suho zatočišče. Z novimi prostori bo naše delo nedvomno lažje. Hvala vsem, ki so pomagali najprej pri pridobitvi, nato pa ureditvi prostorov.«
 
Franc Jerič, župan Občine Mengeš, pa je v nagovoru opozoril: »Vesel sem, da ste danes z nami ne samo predstavniki Civilne zaščite občine Mengeš, ampak tudi enote v sestavi, predsedniki in poveljniki prostovoljnih gasilskih društev v občini. Verjamem, da bo v novih prostorih sodelovanje še lažje. Ponosen sem, da smo v procesu pogajanj uspeli pridobiti nazaj prostore in da smo jih namenili prav vam, ki pomagate v situacijah, ko posamezniki, družine ali pa, kar si ne želimo, kar cela naselja potrebujejo pomoč.«
 
Nagovore sta zaključila s slavnostno otvoritvijo prostorov, tokrat ne z rezanjem traku, ampak s stiskom roke in obljubo, da bosta občina in civilna zaščita za zagotavljanje varnosti občank in občanov  uspešno sodelovala tudi v prihodnje.
 
Občinska uprava