SLAVNOSTNI PODPIS POGODBE Z IZVAJALCI NADGRADNJE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE DOMŽALE - KAMNIK

V torek, 17. Junija 2014 so župani ali predstavniki šestih občin slavnostno podpisali pogodbe z izvajalci nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik. Po 12 letih priprav bodo konec poletja le začeli nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik. Za evropski projekt, katerega skupna vrednost je približno 15,5 milijonov evrov, bodo denar založile občine Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Vodilna občina je Občina Kamnik.

Župani šestih občin so se zavezali, da bodo potrebni denar za začetek nadgradnje skupne čistilne, ki jo zahtevajo evropski predpisi in mora biti izvedena najkasneje do 22. avgusta 2016, zaenkrat zagotovili sami glede na lastniške deleže. Tako so se odločili tudi zaradi dejstva, ker so dobili trdna zagotovila, da bodo večino denarja dobili nazaj iz sredstev kohezijskega sklada EU za finančno obdobje 2014–2020. Ta projekt je namreč eden izmed 11 v državi, ki so bili že pregledani in pripravljeni za sofinanciranje iz omenjenega evropskega sklada.

Nadgradnjo bodo predvidoma izvedli do konca leta 2015, izbrano pa je podjetje SGP Pomgrad s podizvajalcem GH Holding, temu pa bo sledilo še desetmesečno poskusno obratovanje. Po izgradnji bo čistilna naprava četrta največja v državi z zmogljivostjo 149.000 populacijskih enot, kakovost prečiščene vode pa bo pod zakonsko predpisanimi parametri za izpust v Kamniško Bistrico. 
 
Foto: Vido Repanšek