SPOMINSKA SLOVESNOST ZDRUŽENJA BORCEV NOB MENGEŠ

Občinska organizacija Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Mengeš, smo dne 28. 1. 2015 pripravili Spominsko slovesnost ob 71. letnici poboja talcev in spomina na vse žrtve v drugi svetovni vojni iz občine Mengeš.
Naj citiram nekaj iz nagovora predsednika ZB-NOV:
Tihi grob na travniku pod Gobavico, nemo priča o žrtvah z imeni in datumi rojstva in smrti tu pokopanih trideset ustreljenih domoljubov, ki so jih osmega januarja 1944 leta, Nemci pripeljali v Mengeš iz Begunskih zaporov.
Ne smemo pozabiti, da imamo v avli kulturnega doma spominsko ploščo na kateri so imena enainpetdeset padlih borcev in žrtev fašizma. Spominska obeležja stojijo tudi v Topolah, Loki, Dobenu in mengeškem pokopališču. Moramo se zavedati kaj dolgujemo tem žrtvam, da ne pozabimo povedati mladim, kaj so doživljale starejše generacije v času druge svetovne vojne.
A v času najtežjih preizkušen za slovenski narod so besede kot so, svoboda, domovina, čast naroda, tovarištvo, vrednote in pogum niso bile le načelna opredelitev in zaobljuba. Bile so vsebine tistega velikega dejanja, ki ga zmore samo narod, ki se ni pripravljen pokoriti, tudi ne pred veliko močnejšo silo.
Naši očetje, matere, fantje in dekleta so v drugi svetovni vojni izgubljali življenja, mi danes izgubljamo dostojanstvo spoštovanje, vrednote in človekove pravice. A edina resnica je, da imamo samo mi moč v svojih rokah, ko bomo nekega dne spoznali, da kapital ni največja vrednota sveta, šele takrat bomo ponovno zgradili nov svet.
Tovarišice in tovariši. spoštovani, vem, kdo je zmagal, vem pa tudi kdo danes izgublja.
Slovesnost je s krajšim nagovorom o vrednotah, tovarištvu in pomenu partizanskega boja in žrtev poudaril tudi podžupan tov. Bogo Ropotar.
V krajšem kulturnem programu so sodelovali , MP zbor Svobode Mengeš, tudi z borbeno pesmijo JUTRI GREMO V NAPAD, Veteranska godba s koračnico PREŠERNOVE BRIGADE, učenca osnovne šole Mengeš, Sara in Jan z recitacijami Elke Podbevšek: KRIK IZ PLAMENOV in POMLAD. Prireditev je vodil tov. Branko Lipar z uvodno recitacijo pesmi MINUTA TIŠINE.
Po končani slovesnosti je bilo krajše tovariško srečanje, za dobro razpoloženje so naše članice pripravile tudi manjšo pogostitev za vse sodelujoče, goste in ostale, za kar se jim zahvaljujemo.
 
Tekst in foto: Janez Ves