SREČANJE NA VASI - V LOKI PRI MENGŠU

Domačija pri Skokovih v Loki pri Mengšu ohranja noto kmečkega življenja z zbirko različnih kmečkih predmetov in povdarkom na tradicionalnih kulinaričnih specialitetah .
Skokovi že nekaj let obogatijo svoj ljubiteljski navdih s povabilom Likovnega društva Mengeš, ki se je odločilo, da kot eno od svojih aktivnosti, organizira SREČANJE NA VASI,  s predznakom ustvarjalne delavnice na prostem. Na srečanje so bili vabljeni občani, ostala kulturna društva Občine Mengeš in njeni predstavniki, ki se redno odzivajo na povabilo. Vsem udeleženim se zahvaljujemo, predvsem pa družini Skok za njihovo gostoljubje.
 
Tekst in foto: Likovno društvo Mengeš