Sredstva za obnovo Slovenske ceste od križišča s Šolsko do Gasilsko godbenega doma zagotovljena v proračunu 2019

V torek, 23. oktobra 2018, se je Franc Jerič, župan občine Mengeš, srečal s predstavnicami Direkcije RS za infrastrukturo, Lilijano Herga, Karmen Praprotnik in Tadejo Novak Oljača. Po predstavitvi situacije, predvsem količine tranzitnega prometa na državnih cestah v Mengšu, so prisotni pogledali odsek predlagane ceste za sanacijo na zemljevidu in se dogovorili, da je sanacija nujno potrebna in da bodo sredstva za obnovo zagotovljena v proračunu direkcije naslednje leto.

Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je na sestanku pojasnil, da na državnih cestah, Slovenski, Prešernovi in Gorenjski cesti, dnevno poteka tranzitni promet proti prestolnici, Kranju, Kamniku in Domžalam. Ceste so zaradi nenehne uporabe, v preteklosti tudi tovornega prometa, dotrajane, polne kolesnic, zato je občina na upravljavca naslovila zahtevo, da se ceste uredijo.

Upravljalec je del kritičnih cest že saniral, Slovensko cesto od trgovine Tuš do bencinskega servisa Petrol. Prednostno pa bi bilo potrebno sanirati tudi Slovensko cesto od križišča s Šolsko do Gasilsko godbenega doma, vendar pa je strošek sanacije višji od 200.000,00, zato je potrebno izvesti javni razpis za izbor najugodnejšega izvajalca del.  

Franc Jerič, župan občine Mengeš, je pojasnil tudi, da ima občina z koncesionarjem JKP Prodnik sklenjen dogovor, da se v vseh cestah, ki se jih sanira, pregledajo tudi komunalni vodi. Dogovoril so se, da se ponovno srečajo pred novim letom in da bo direkcija pri pripravi razpisa sodelovala z upravljavcem državne ceste, ki je z načinom dela občine že seznanjen.