STOPIMO SKUPAJ ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST NA NAŠEM OBMOČJU

Trajnostna mobilnost postaja vedno bolj pomembna pri zagotavljanju visoke kakovosti življenja prebivalcev. Razvojni center Srca Slovenije predstavnike organizacij, ki jih zadeva mobilnost (politiki, občinski uradniki, šole, prostorski načrtovalci, podjetja, nevladne organizacije, mladi, starejši itd.) vabi na dvodnevno delavnico, ki bo potekala 23. in 24. oktobra 2013 na Mengeški koči nad Mengšem.
 
Skupaj bomo oblikovali ideje za razvoj javnega potniškega prometa, parkiranja, kolesarjenja, pešačenja, prostorskega načrtovanja, organizacije večjih dogodkov in podobnih vsebin s področja trajnostne mobilnosti, ki so prav gotovo aktualne tudi za vašo občino. Srečanje je tudi priložnost, da se med seboj spoznamo in delimo ideje, mnenja in izkušnje. Skupaj bomo sooblikovali smernice za regije v Evropi, ki želijo razviti in implementirati trajnostni mobilnostni načrt. Postanite del tega procesa in se udeležite delavnice »Future Seach - prihodnost na področju trajnostne mobilnosti na našem območju« kot orodja za učinkovitejše načrtovanje mobilnosti. Delavnico bomo pripravili skupaj z Društvom za varovanje Alp, CIPRA Slovenija.
 
Evropska unija bo v naslednjem programskem obdobju še bolj podpirala projekte s področja mobilnosti, ki bodo povezovalni in bodo vključevali različne lokalne skupnosti in regije. Vse to predstavlja veliko priložnost za vse nas!
 
Delavnica je del evropskega projekta Poly-SUMP (»Načrtovanje trajnostne mobilnosti v razpršenih mestnih regijah«), pri katerem kot partner sodeluje tudi Razvojni center Srca Slovenije in ga pilotno izvaja na območju 8 občin (Komenda, Kamnik, Lukovica, Domžale, Mengeš, Moravče, Trzin in Dol pri Ljubljani). Projekt želi okrepiti sodelovanje na področju mobilnosti na območjih, ki so med seboj funkcijsko povezana ter želi pogledati čez občinske meje.
 
Udeležba na delavnici je brezplačna!
 
Več informacij www.razvoj.si in obvezne prijave: gasper.klec@razvoj.si ali 01 896 27 12.
 
Tekst: Razvojni center Srca Slovenije