Strokovnjaki o izvajanju programa LEADER/CLLD pripravljajo knjigo, zanima jih ali in kako dobro poznate program

Skupina strokovnjakov pripravlja monografijo o izvajanju CLLD v Sloveniji in s pomočjo ankete zbirajo informacije o poznavanju CLLD med prebivalstvom. Pridobljene informacije bodo služile tudi kot argument za načrtovanje v naslednjem programskem obdobju. Razvoj podeželja s pristopom od spodaj – navzgor sicer že vrsto let daje dobre rezultate, vendar jih želijo v naslednjem programskem obdobju še izboljšati.
 
Pri pripravi monografijo o izvajanju CLLD v Sloveniji sodeluje tudi LAS – za mesto in vas, lokalna akcijska skupina v katero je vključena občina Mengeš, zato objavljamo povezavo na anketo in vas prosimo, da jo izpolnite anketo in s tem pomagate pri pripravah za naslednje programsko obdobje.
 
Rezultate ankete bo skupina strokovnjakov povzela v publikaciji »Učinki LEADER/CLLD na slovenskem podeželju«.
 
Anketa je objavljena na povezavi
 
Hvala za pomoč.